6600 Szentes, Deák Ferenc utca 53 - 55. Tel: 06-63/562-380 Fax: 06-63/562-381 e-mail: deaksuli@szentes.hu

Angol - magyar két tanítási nyelvű oktatás

A mai korban elengedhetetlenül szükséges a magas szintű nyelvtudás. E cél érdekében indítottuk el az angol-magyar két tanítási nyelvű programot 2009. szept. 1-jén felmenő rendszerben az 1. osztályban, csoportbontásban. Ez a képzésforma a legjobb a nyelvtanulás szempontjából, anyanyelvi szintű tudás érhető el.
  • Az 1-2. évfolyamon az angol nyelv tanulása a kommunikációra épül, csak hallás után, játékos formában tanulják a diákok az idegen nyelvet (versek, dalok, mesék, mondókák, szituációs játékok)
  • A 3-4. évfolyam az angol nyelvtanítás kezdeti szakasza, szóbeli és írásbeli szövegalkotás.
  • Az 5-8. évfolyam az angol nyelvtudás megszilárdításának időszaka.
  • A 8. évfolyam befejezésével egyidejűleg középfokú angol nyelvvizsgát tehetnek a diákok.

Az alsó tagozat képzési rendszere

  • Az angol nyelvi órák száma heti 5 óra.
  • Ezen felül az 1-4. évfolyamon a rajz, a technika és a természetismeret tantárgyak tanítása folyik angol-magyar nyelven egy időben.

A felső tagozat képzési rendszere

  • Az angol nyelvi órák száma heti 5 óra.
  • Ezen felül az 5-8. évfolyamon a rajz, az informatika és a természetismeret/földrajz tantárgyak tanítása folyik angol-magyar nyelven egy időben.

E-napló

Gyorshír

Megyei Mesemondó Verseny

2017. december 7. csütörtökön
13.00 órától lesz.


TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0411

Határtalanul pályázat

Ebédbefizetés

januári
étkezési díj befizetés:

január 10. szerda és
január 11. csütörtök,
7.00 - 11. 00 óráig
és
13.00 - 16.00 óráig.

napközi 100 % 14*582= 12 222 Ft
ebéd 100 % 14*347= 7 287 Ft

Heti étrend

Csengetési rend

1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 9.00 - 9.45
3. óra 10.00 - 10.45
4. óra 10.55 - 11.40
5. óra 11.50 - 12.35
6. óra 12.45 - 13.30
7. óra 13.40 - 14.25
8. óra 14.30 - 15.15
9. óra 15.15 - 16.00

Alapítványunk

Szentesi
Deák Ferenc Általános
Iskoláért Alapítvány


Bankszámlaszáma:
80600017-10000908-
00000000


Adószáma:
19084231-1-06

Alapítványunk támogatói

facebook oldalunk

Youtube csatornánk

Fenntarthatósági Témahét

Vesd bele magad!

Bejelentkezés

www.szenteskep.hu