6600 Szentes, Deák Ferenc utca 53 – 55. Tel.: 63 / 562 -380, Fax: 63 / 562 – 381, e-mail: szentesideaksuli@gmail.com, OM: 029624
Üdvözlet

Üdvözöljük iskolánk honlapján!

🙂

Alapítványunk

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány számlaszáma:
19084231 – 1 – 06
Köszönjük adója 1 %-át!

Pedagógusaink

Fénykép Név Végzettség / Szakképzettség Tanít
Ágostonné
Debreczeni Erzsébet
Általános iskolai tanító,
Könyvtár szakkollégium (Főiskola)
Osztályfőnök: 1.a
Bába – Kis Ágnes Tanító, Ember és társadalom műveltségterület (Főiskola)
Óvodapedagógus (Főiskola)
Osztálytanító: 1.b
Bánvölgyi Petra Tanító, angol nyelv műveltségi terület (Főiskola) Angol nyelv
Angol nyelvű rajz
Angol nyelvű ének
Angol nyelvű technika
Boros Zsuzsa Tanító, ének – zene műveltségi terület (Főiskola)

Közgazdász

Osztálytanító: 2.a
Czagány Tünde Tanító, Testnevelés szakkollégium (Főiskola)
Fejlesztő szakvizsgázott pedagógus (Főiskola)
Gyógypedagógus, Értelmileg akadályozottak pedagógiája-szakirány (Főiskola)
Osztályfőnök: 4.a
Czakóné
Kiss Andrea
Tanító, Nyelvi irodalmi, intenzív olvasásmódszerei, informatika, orosz szakkollégium (Főiskola) Osztálytanító: 1.b
Csordás Cintia Testnevelő – edző (Főiskola) Testnevelés
Döme Zoltán Földrajz- rajz szakos tanár (Főiskola) Osztályfőnök: 8.c
Földrajz
Rajz
Döméné
Kardos Ágnes
Magyar – orosz szakos tanár (Főiskola) Osztályfőnök: 8.a
Magyar nyelv- és irodalom
Farkas Anita Angol nyelven tanító (Főiskola) Angol nyelv
Földi Éva Matematika szakos általános iskolai tanár (Főiskola)
Számítástechnika szakos tanár (Főiskola)
Matematika
Informatika
Horváth Ildikó Általános iskolai tanító (Főiskola)

Szakközgazdász (Főiskola)

Osztályfőnök: 3.b
Hrncsjár Zita Tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület (Főiskola) Osztálytanító: 4.b
Gazsiné Hronyezc Mária Okleveles magyartanár – okleveles nyelv és beszédfejlesztő tanár (Egyetem) Magyar nyelv
Giricz Márta Történelem – orosz szakos tanár (Főiskola)
Család-, és gyermekvédelem szakvizsgázott pedagógus (Főiskola)
Osztályfönök: 6.c
Történelem
Etika
Huszkáné
Debreczeni Edit
Tanító, Testnevelés és sport műveltségi terület (Főiskola)
Óvodapedagógus (Főiskola)
Osztályfőnök: 1.b
Kádár Éva Tanító, Francia műveltségi terület (Főiskola)
Gyógypedagógus, Tanulásban akadályozottak pedagógiája-szakirány (Főiskola)
Nyelv és beszédfejlesztő szakvizsgázott pedagógus (Főiskola)
Osztályfőnök: 5.a

SNI és BTMN fejlesztés

Kádár Virág Tanító, Magyar nyelv és irodalom műveltség terület (Főiskola)

gyermektánc oktató (Főiskola)

Osztálytanító: 3.b
Kissné
Rózsavölgyi Tímeaigazgatóhelyettes
Tanító, Magyar nyelv és irodalom szakkollégium (Főiskola)
Magyar nyelv-és irodalom szakos tanár (Főiskola)
Közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus (Főiskola)
Magyar nyelv- és irodalom
Kováts Kornél

Felsős szaktárgyi munkaközösség – vezető

DÖK segítő pedagógus

Biológia – földrajz szakos tanár (Főiskola)
Intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus (Főiskola)
Osztályfőnök: 7.a
Természettudomány:
Földrajz
Biológia
Kozák Anita Tanító (Főiskola)
Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus (Főiskola)
Egészségfejlesztő – és mentálhigiénés szakdiplomás (Főiskola)
Osztályfőnök: 2.b
Kunné
Schmidt Gabriellaigazgató
Tanító, Ének – zene szakkollégium (Főiskola)

Intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus (Főiskola)

Ének – zene
Luczáné
Kenyeres Mónika
Alsós munkaközösség – vezető
Tanító, Szótagoló olvasástan tanítás módszertana szakkollégium, informatika műveltségi terület (Főiskola)
Közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus (Főiskola)
Osztálytanító: 4.a
Informatika
Móriczné
Bihari Krisztina
Tanító angol műveltségterület (Főiskola)
Nagy – Kurucz Anikó Okleveles általános iskolai biológiatanár – okleveles középiskolai Testnevelés tanár (Egyetem) Testnevelés
Úszás
Oberna Márta Tanító, Könyvtár szakkollégium (Főiskola)
Nevelőtanár (Főiskola)
Osztályfőnök: 4.a
Orosz Marianna Háztartásökonómia – életvitel szakos tanár (Főiskola)
Műszaki szakoktató (Főiskola)
Gyógypedagógiai asszisztens
Osztályfőnök: 5.c
Technika
Etika
Puskásné
Igaz Éva
Tanító, Anyanyelv szakkollégium (Főiskola) Osztályfőnök: 2.a
Szegi Katalin Tanító, Ember és társadalom műveltségterület (Főiskola)

Angol nyelv műveltség terület

Osztálytanító: 3.a
Szilágyi Katalin

Angol munkaközösség – vezető

Angol nyelvtanár (Egyetem)
Okleveles angoltanár (Egyetem)
Osztályfőnök: 6.a

Angol nyelv
Célnyelvi civilizáció

Szobotáné
Kulik Judit
Tanító: Magyar nyelv és irodalom műveltségterület (Főiskola) Tanító: 1.a
Tornyi Molnár Edit Földrajz- rajz szakos tanár (Főiskola)
Francia nyelv szakos tanár (Főiskola)
Gyermektánc oktató (Főiskola)
Szaktárgyát angol nyelven oktató tanár (Egyetem)
Angol nyelven
Rajz
Környezetismeret
Természettudomány
Földrajz
Tóth Erzsébet Pedagógia szakos tanár (Főiskola)
Szakvizsgázott pedagógus Fejlesztő – differenciáló szakterületen (Főiskola)
Osztálytanító: 4.a

Etika
Hon – és népsimeret

Várkonyi Erika Tanító (Főiskola) Osztályfőnök: 4.b
Vass Tímea

igazgatóhelyettes

 

Matematika szakos tanár (Főiskola)
Számítástechnika szakos tanár (Főiskola)
Biblia – oktató (Főiskola)
Intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus (Főiskola)
Matematika: 5.a, 5.c

Informatika: 8.a, 8.c

Veressné
Lajkó Sarolta
Tanító, Angol és vizuális szakkollégium (Főiskola)
Angol nyelv és irodalom szakos tanár (Főiskola)
Angol nyelv és irodalom szakos tanár (Egyetem)
Angol nyelv
Célnyelvi civilizációí
Környezetismeret
Rajz
Technika

 

Kedves Szülők!
Kérjük, hogy a KRÉTA ELLENŐRZŐ
belépési azonosítókat
ne a KRÉTA belépési felületen át igényeljék,
hanem minden esetben
az osztályfőnöktől kérjék!
Köszönjük együttműködésüket!

E-NAPLÓ

Csengetési rend

1. óra:   8.00 – 8.45
2. óra:   9.00 – 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 10.55 – 11.40
5. óra: 11.50 – 12.35
6. óra: 12.45 – 13.30
7. óra: 13.40 – 14.25
8. óra: 14.30 – 15.15
9. óra: 15.15 – 16.00

Fabebook oldalunk