Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola

6600 Szentes, Deák Ferenc utca 53 – 55. Tel.: 63 / 562 -380, Fax: 63 / 562 – 381, e-mail: szentesideaksuli@gmail.com, OM: 029624

Üdvözlet

Üdvözöljük iskolánk honlapján!

🙂

Alapítványunk

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány számlaszáma:
19084231 – 1 – 06
Köszönjük adója 1 %-át!

Elsősök beiratása 2024 / 2025. tanévre

 

Általános iskolai beiratkozás időpontja
2024.04.18. csütörtök és 2024.04.19. péntek
8.00 órától – 19.00 óráig

A beiratkozás módja: a szülő / törvényes képviselő
SZEMÉLYES MEGJELENÉSÉVEL történik.

 

A beiratkozás helyszíne:
Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola
II. emelet / igazgatói iroda

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében van lehetőség 2024.03.27. szerda 0.00 órától 2024.04.19. péntek 18.00 óráig a KRÉTA E-Ügyintézés felületén keresztül ONLINE is leadni a gyermek adatait.

https://eugyintezes.e-kreta.hu

Erről szóló tájékoztatókat megtalálja weboldalunkon az E-ÜGYINTÉZÉS menüben is.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy előzetes online jelentkezés esetén is KÖTELEZŐ a személyes megjelenés a beiratkozás napján!

A beiratkozáskor szükséges bemutatni:

 • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, vagy anyakönyvi kivonat.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  A gyermek oktatási azonosítója.
 • A gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
  Szülői felügyeletről szóló nyilatkozat.
 • Rendszeres gyermekvédelmi határozat (amennyiben van).
 • SNI / BTMN gyermek esetében a szakértői vélemény (amennyiben van).
 • Beiratkozáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy egyházi jogi személy által tartott hit – és erkölcstan oktatást vagy az iskola pedagógusa által tartott etika oktatást választ gyermekének.
 • Nyilatkozat allergiás betegség fennálásáról (amennyiben indokolt).

Beiratkozást követően a tényleges felvételről az iskola később küld értesítést a szülő által megadott lakcímre.

Beiratkozás segítő dokumentum:

BÁI_Szülői tájékoztató_2024

KRETA_Beiskolazas_Modul_Felhasznaloi_utmutato_2024

 

Szükséges letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat_Szülői felügyeleti jog_törvényes képviselő

Nyilatkozat_Életvitelszerű tartózkodásról_lakcím

Nyilatkozat_Hittan_Etika

Hittan oktatása 2024 / 2025. tanévben

Iskolánkban az alábbi egyházak tartanak Hit – és erkölcstan órákat a 2024 / 2025. tanévben.

Magyarországi Református Egyház
Szentes – Felsőpárti Református Egyházközség
6600 Szentes, Jókai utca 71.
Képviselő/ hitoktató: Gilicze Andrásné, református lelkész

Magyarországi Evangélikus Egyház
Szentesi Evangélikus Egyházközség
6600 Szentes, Páva utca 7.
Képviselő: Veres – Ravai Réka, evangélikus lelkész
Hitoktató: Kőszeginé Pongó Erzsébet

Magyar Katolikus Egyház
Jézus Szíve Egyházközség
6600 Szentes, Jókai utca 104
Képviselő: Zsadányi József plébános
Hitoktató: Égető Ildikó

A katolikus hittan oktatásáról szóló videóanyagok:
https://www.youtube.com/watch?v=zIEhMXJHoA8
https://www.youtube.com/watch?v=2yEvyVvD49s

 

BÚCSÚZUNK

LABÁDI KRISZTINA

1977 – 2023.

Megrendüléssel tudatjuk, hogy Labádi Krisztina tanító – angol nyelvszakos tanár, a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa, hosszan tartó súlyos betegség után örökre megpihent. Búcsúztatása 2023.10.20. pénteken 11.00 órakor kezdődik a Kálvária temető ravatalozójában, melyre (a család kérésének megfelelően) koszorú helyett egy – egy szál virágot viszünk. Temetése másnap szűk családi körben lesz.

***

Labádi Krisztina a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd ezt követően a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Karán tanító szakán szerzett általános iskolai tanítói diplomát 2001-ben, Ember és társadalom műveltségterülettel. Pályáját 2001. évben kezdte a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában napközis nevelőként majd osztálytanítóként. Főként matematikát, környezetismeretet, technikát, rajzot és testnevelést tanított, pár évvel később pedig már osztályfőnöki teendőket is ellátott. Kiváló szervezőkészsége, a mindenkivel szót értő kommunikációs képessége, az innovatív személyisége és fiatalos lendülete hamar megmutatkozott, mely által kivívta mind kollegái elismerését, mind az iskolavezetés megbecsülését. Ennek természetes következményeként megválasztották az alsó tagozatos munkaközösség vezetőjének. Tanítópárjával közösen találták ki a mára iskolai hagyománnyá vált TÖK – JÓ NAP-ot, de emellett számtalan iskolai és városi verseny és egyéb rendezvény lebonyolításának volt fő szervezője, tevékeny résztvevője.

2008-ban szerezte meg az angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomáját a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, s ezt követően az osztálytanítói munkájáról fokozatosan áttért az angol nyelv oktatására iskolánk két tanítási nyelvű képzésén. Különösen az alsó tagozatos gyerekek angol nyelvre való tanítása érdekelte, valamint angol nyelven oktatta a rajz, technika, környezetismeret és ének – zene tantárgyakat. Közel 10 éven át volt az angol nyelvi munkaközösség – vezetője, így iskolánk angol tagozatának népszerűsítése volt első számú célja. Szenvedélyesen gyűjtötte a tanítási óráin felhasználható szakmai anyagokat, különösen nagy hangsúlyt fektetett a zenei alapokra és a mesékre. Nevéhez fűződik egyebek mellett a Deák School Club játékos angol nyelvű délután szervezése, megvalósítása, valamint számtalan kisgyermekeknek szóló angol nyelvű műsor megrendezése, angol nyelvű szavalóverseny, dalverseny, angol nyelvű drámafesztivál megszervezése. Különösen nagy hangsúlyt fektetett a munkaközösség tagjainak közös munkájára, sokat tett azért, hogy munkatársai együtt dolgozzanak, egymást mindenben segítsék. Iskolai használatú angol nyelvű környezetismeret tankönyvet szerkesztett második osztályosoknak, de részt vett az ének – zene munkafüzet kidolgozásában is. Jeleskedett pályázatok írásában, külföldi – főleg angol – partneriskolákkal való kapcsolattartásban. Pályája során mindig nyitott volt az új módszerekre, eszközökre, folyamatosan képezte magát.

Élete során mindvégig szorosan kötődött a zenéhez, és zenei tudását gyakran kamatoztatta iskolai munkájában is. Furulyázott, piccolózott és fuvolázott. Tagja volt egyebek mellett a Szentes Városi Fúvószenekarnak, Szentesi Zenebarátok Egyesületének, valamint könnyűzenei munkában is szívesen részt vett, így a Tücsök Zenekar tagjaként is ismert volt. Aktív szerepet vállalt több zenei album kiadásában, köztük kisgyermekeknek szóló zenei anyagok előadásában. Több saját dalt is írt, CD-ken, DVD-ken őrzik ezeket.

Munkájáról egykor így vallott:
„Pedagógus „karrierem” körülbelül 4 évesen kezdődött a plüssjátékaim tanításával, mindig is szerettem „iskolásat” játszani. Azóta eltelt 40 év, és még mindig nem tudnék magamnak más pályát elképzelni.

Az angol tagozaton végzett oktató-nevelő munka során úgy érzem, kiteljesedhetek, hiszen magába foglalja mindazt, ami hozzám közel áll, és amit szeretek: a gyermekekkel való foglalkozás, a kreatív gondolkodás és problémamegoldás, a zenei múltam, a művészeti ágak és kézműves tevékenységek szeretete, az utazás, a más kultúrák iránti érdeklődés, új kapcsolatok teremtése, barátságok erősítése.”

„Kevés pedagógus mondhatja el magáról, hogy már életében tantermet neveznek el róla.” nevette sok – sok évvel ezelőtt, amikor visszatért gyermekei születését követően dolgozni és szembesült azzal, hogy az ő tantermének bizony LABÁDI TEREM lett a neve.
Mi az iskolai dolgozói azóta is LABÁDI TEREM-nek mondjuk azt a termet és ez már örökre így is marad.
Szívünkbe zártuk és örökre megőrizzük emlékét!

***

Labádi Krisztináról írt emlékezésünk a családja kérésére kizárólag iskolánk weboldalán jelenik meg (facebookon nem jelenítjük meg). Köszönjük, ha Ön is tiszteletben tartja ezt a kérést.

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola dolgozói

 

Kedves Szülők!
Kérjük, hogy a KRÉTA ELLENŐRZŐ
belépési azonosítókat
ne a KRÉTA belépési felületen át igényeljék,
hanem minden esetben
az osztályfőnöktől kérjék!
Köszönjük együttműködésüket!

E-NAPLÓ

Csengetési rend

1. óra:   8.00 – 8.45
2. óra:   9.00 – 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 10.55 – 11.40
5. óra: 11.50 – 12.35
6. óra: 12.45 – 13.30
7. óra: 13.40 – 14.25
8. óra: 14.30 – 15.15
9. óra: 15.15 – 16.00

Fabebook oldalunk