Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola

6600 Szentes, Deák Ferenc utca 53 – 55. Tel.: 63 / 562 -380, Fax: 63 / 562 – 381, e-mail: szentesideaksuli@gmail.com, OM: 029624

Üdvözlet

AZ OLDAL FEJLESZTÉS ALATT

🙂

Alapítványunk

A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány számlaszáma:
19084231 – 1 – 06
Köszönjük adója 1 %-át!

ELSŐSÖK BEÍRATÁSA 2020.

Kedves Szülők!

Az első osztályosok beíratása 2020 / 2021. tanévre jelentősen eltér a korábbi években megszokottaktól. Az alábbiakban összefoglaljuk milyen teendőik vannak ha gyermeküket iskolába szeretnék íratni:

Elsős beiratkozás menete 2020. április – május időszakban

2020. 04. 06 -2020. 04. 24. közötti időszak:

 • Beiratkozás a nem állami (pl. egyházi) iskolába lehet beiratkozni, valamint
 • Beiratkozás az olyan állami iskolába, amelynek nincs körzete (Szentesen nincs ilyen állami iskola)

Eközben a körzettel rendelkező állami iskolák (Szentesen mindhárom állami iskola ilyen) hivatalból AUTOMATIKUSAN RÖGZÍTIK RENDSZERÜKBE azokat a gyerekeket, akik a körzetükben laknak. Ha az iskola semmiféle jelzést nem kap arról, hogy gyermek másik iskolába felvételt nyert, akkor április 28. napig AUTOMATIKUSAN FELVESSZÜK A KÖRZETÜNKBEN LAKÓ GYERMEKET.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

***

A szülőnek lehetősége van másik iskolába íratni gyermekét, mint amelyiknek a körzetében lakik.

Fontos tudni, hogy a beíratás még nem jelent automatikus felvételt. A nem körzetben lakó tanulók felvételéről az intézményvezető május 21. napig dönt. A felvétel 3 lépcsőben valósul meg, az alábbiak szerint:

 1. Jelzés szándékról
 2.  Beíratás
 3.  Az intézményvezető dönt a felvételről

***

Fontos kérdések:

Mi a teendő, ha a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola körzetében lakok, és gyermekemet a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolába szeretném beíratni?

Gyermeke automatikusan felvételre kerül.

Ebben az esetben kérjük jelezzen 2020. 04.06 – 2020. 04. 24. között e-mailben (ennek hiányában telefonon), hogy valóban iskolánkba szeretné beíratni gyermekét.

Ekkor az alábbi adatokat kell megadnia: gyermeke nevét, születési helyét, idejét, gyermek oktatási azonosítóját, anya lánynevét, lakcímet és azt hogy melyik iskola körzetében lakik. Valamint kérjük adja meg a szülő telefonos elérhetőségét.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem hivatalos stílusú legyen!

Más teendője nincs, gyermekét legkésőbb április 28-án automatikusan felvesszük.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

e-mail: szdeakbeiratkozas@gmail.com
Telefon: 06 – 63 / 562 – 381

A felvételre került gyermekek szülei a felvételről írásbeli értesítést kapnak. Legkésőbb a felvételi döntést követő két héten belül a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének Etika vagy Hit – és erkölcstan oktatást kér, az egyház megjelölésével.

 

Mi a teendő, ha másik iskola körzetében lakok, de gyermekemet a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolába szeretném beíratni?

Erre irányuló szándékát jeleznie kell iskolánk felé 2020. 04.06 – 2020. 04. 24. között e-mailben (ennek hiányában telefonon):

e-mail: szdeakbeiratkozas@gmail.com
Telefon: 06 – 63 / 562 – 381

Ekkor az alábbi adatokat kell megadnia: gyermeke nevét, születési helyét, idejét, gyermek oktatási azonosítóját, anya lánynevét, lakcímet és azt hogy melyik iskola körzetében lakik. Valamint kérjük adja meg a szülő telefonos elérhetőségét.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem hivatalos stílusú legyen!
Különösen fontos, hogy ez a jelzés még nem jelentkezés, hanem szándéknyilatkozat!

2020. 04. 28 – 2020. 05. 15. között van lehetősége rá, hogy hivatalosan is beírassa gyermekét iskolánkba. A jelentkezés elsősorban elektronikus felületen KRÉTA rendszeren keresztül valósul meg. Szükség esetén, telefonos egyeztetést követően személyesen is van rá mód.

A felvételre került gyermekek szülei a felvételről írásbeli értesítést kapnak. Legkésőbb a felvételi döntést követő két héten belül szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének Etika vagy Hit – és erkölcstan oktatást kér, az egyház megjelölésével.

A KRÉTA rendszerben megvalósuló jelentkezést iskolánk honlapján az E-ÜGYINTÉZÉS menüben tájékoztató videók segítik.

 

Mi a teendő, ha a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolába körzetében lakok, de gyermekemet másik iskolába szeretném beíratni?

Ha egyházi iskolába íratta gyermekét, az egyházi iskola hivatalból fogja ezt jelezni április 27. napig iskolánk számára. Így mi gyermekét nem vesszük fel április 28. napon.

Ha körzettel nem rendelkező általános iskolába (Szentesen nincs ilyen) íratta gyermekét az iskola hivatalból értesíti iskolánkat április 27-ig. Így mi gyermekét nem vesszük fel április 28. napon.

Ha másik, körzettel rendelkező állami iskolába szeretné gyermekét íratni, akkor ezt jeleznie kell iskolánk felé, 2020. 04.06 – 2020. 04. 24. között e-mailben (ennek hiányában telefonon):

e-mail: szdeakbeiratkozas@gmail.com
Telefon: 06 – 63 / 562 – 381

Ekkor az alábbi adatokat kell megadnia: gyermeke nevét, születési helyét, idejét, gyermek oktatási azonosítóját anya lánynevét, lakcímet és azt hogy melyik iskolába íratja gyermekét. Valamint kérjük adja meg a szülő telefonos elérhetőségét.

Kérjük jelezze azt is, hogy melyik iskolába szeretné beíratni gyermekét.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a jelzés hivatalos stílusú legyen!

Köszönjük együttműködésüket!

***

Hivatalos értesítések, rendeletek:

7_2020_emmi_hatarozat

Tájékoztató levél szülőknek_V

 

Nyilatkozatok:

Nyilatkozat_Életvitelszerű tartózkodásról_.lakcím

Nyilatkozat_Szülői felügyeleti jog_törvényes képviselő

Általános iskolai beiratkozás 2020 / 2021. tanévre

ELSŐSÖK BEÍRATKOZÁSÁNAK MENETE MEGVÁLTOZOTT!!!
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 • A gyermek személyazonosítására alkalmas hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcstan oktatást, vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.

Rendkívüli helyzet


2020. 03. 15. vasárnap

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

Mint arról bizonyára mindenki értesült már, 2020. 03. 16. hétfői naptól nem lehet iskolába jönni. Sem a diákok, sem a pedagógusok nem tartózkodhatnak az iskola épületében. Kizárólag az intézményvezetés lesz jelen és egyenlőre a technikai személyzet. Felsőbb utasításra kizárólag olyan szülők gyermekeinek biztosíthatunk kiscsoportos (2-5 fős) felügyeletet, akik munkakörükből kifolyólag aktívan és tevékenyen részt vesznek a koronavírus elleni küzdelemben (pl. olyan egészségügyi dolgozók, akik a koronavírus miatti feladatokat látnak el). Ugyanakkor fontos tudni, hogy a kiscsoportos felügyeletet senki nem javasolja az esetleges fertőzésveszély fokozott lehetősége miatt. Mindenképpen fontos lenne otthoni körülmények között vigyázni a gyermekekre!

A másik nagyon fontos dolog az, hogy 2020. 03. 16. hétfői naptól NEM TANÍTÁSI SZÜNET LESZ. Csupán arról van szó, hogy az iskolai kereteken belül zajló tanítás, az elkövetkező hetek során (nem tudni mennyi ideig) távoktatás formájában valósul meg. A tanulás minden diák számra éppúgy kötelező otthon is, ahogyan eddig az iskolába járás is kötelező volt!

Iskolánk pedagógusai is otthoni körülmények között fognak dolgozni, egymással éppúgy online tartják a kapcsolatot, ahogyan a diákokkal és a szülőkkel is. Nevelőtestületi értekezletet is online módon valósítunk meg.  Otthon állítjuk össze a tananyagot, a teszteket és otthon javítjuk az elkészített, beküldött feladatokat, otthonról válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Kapcsolattartáshoz a legismertebb online csatornákat használjuk (facebook, g-mail).

Jelenleg is gőzerővel dolgozunk azon, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető leghatékonyabbá tegyük az online formában megvalósuló tanítást – otthoni tanulást. Keressük a megoldását annak, hogyan lehetne viszonylag egyszerűen továbbítani a diákok felé a tananyagot és visszakérdezni a megtanultakat. Igyekszünk közös megoldást találni, hogy a gyerekeknek a lehető legegyszerűbb legyen. Eleinte nehéz lesz!

Kérjük a szülőket, segítsék gyermekeiket ebben és igyekezzenek elérni, hogy minél önállóbb módon tudjanak részt venni a tanulás folyamatában. Az osztályfőnökök alsó tagozaton szülői e-mail címeket kérnek. Felső tagozaton pedig szeretnénk valamennyi diáknak saját e-mail címet, melyen át a diák közvetlen kapcsolatba léphet tanárával. Mivel a google lehetőségeit is szeretnénk kihasználni fontos, hogy minden leadott e-mail cím GMAIL.COM végződésű legyen!!!! Különösen fontos ez a felsős tanulók esetében. A már meglévő e-mail címeket napi szinten figyeljék a gyerekek / szülők, hiszen azon keresztül kapják meg a feladatokat. Ha a gyerekek nem tudják még használni a g-mail fiókot (különösen a kisebbek), kérjük tanítsák meg nekik, hogyan kell e-mail levelet fogadni, csatolmányt megnyitni, valamint e-mailt küldeni és ahhoz mellékletet csatolni! Mindamellett használni igyekszünk a facebook csoportokat is, melyek osztályonként léteznek.  Ezekbe a csoportokba is érdemes a diákokat éppúgy bevonni, mint a szülőket.

Hogyan segítsük gyermekeinket szülőként?

 1. Mindenképpen beszélgessenek el gyermekeikkel a helyzet komolyságáról és fontosságáról, az önálló tanulás szükségességéről.
 2. Következetesen osszák be a gyerekek idejét. Alakítsanak ki a gyerekkel közösen otthoni órarendet, amit be kell tartania. pl. 9.00 – 12.00 és 14.00 – 16.00 óráig tanuló idő van! 9.00- 9.45 matekozol, 10.00 – 10.45 irodalmat tanulsz, stb…
 3. Iktassanak be szünetet éppúgy ahogy az iskolában is van. pl. 45 percenként 15 perc szünet. Ezt tartassák be!
 4. Tanulás előtt reggelizzen meg a gyerek! Napközben igyon sok folyadékot és vigyen a szervezetébe elegendő C vitamint. Egyen minden nap gyümölcsöt és zöldséget is!
 5. Minden nap legyen ebédidő és azt követően kis pihenő idő is!
 6. Minden nap legyen a gyerek friss levegőn is. Ha van rá lehetőség nyugodtan segíthet a kerti munkákban. pl. 11.00 – 11.45 technika óra keretein belül kimegy kicsit ásni 🙂
 7. Következetesen kérjék számon, hogy a gyermek mit csinált egész nap! pl. Milyen feladatokat végzett el, milyen leckét küldött be a tanár felé.
 8. Biztosítsák az osztálytársakkal való online vagy telefonos kommunikáció lehetőségét az együtt tanulás az egymás segítésének érdekében. A társakkal való személyes kapcsolattartást minimálisra kell csökkenteni.
 9. Legyen a gyerek tanulókörnyezetében rend! Tegyen minden nap rendet az íróasztalán!
 10. (Felsős tanuló esetében) legyen a gyerek rendelkezésére bocsátva számítógép (ha van otthon), internet elérési lehetőséggel.

2020. 03. 15. vasárnap
Kedves Szülők!
 
Hétfőtől nem lehet bejönniük a diákoknak az iskolába. Ennek ellenére, amennyiben van igény rá, ebédet lehet kérni, és azt ételhordóban el lehet vinni. Aki igényel ebédet hétfői naptól fogva, az jelezze az OSZTÁLYFŐNÖK felé. Fontos tudni, hogy ez most igényfelmérés! Miután összegyűjtöttük az igényeket, további ntézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az ebédet meg is kapják a gyerekek. Pontos tájékoztatást azt követően tudunk adni.
 
Felmerült kérdésekre is válaszolunk:
Ebédbefizetés elmaradását a jövő héten március 17. kedden lehet pótolni. 7.00 – 10.00 és 14.30 – 16.00 óráig.
A gyerekek felszerelését, tankönyveiket jövő héten márius 17. kedden és március 18. szerdán lehet elvinni reggel 7.00 – 17.00 óráig.
 
Kérjük továbbra is kisérjék figyelemmel facebook oldalunkat és iskolánk weboldalát. Igyekszünk minden fontos dologról folymatos tájékoztatást adni!
 
Türelmüket és együttműködésüket köszönjük!

2020. 03. 13. péntek
Kedves Szülők!
A koronavírus miatt kialakult helyzettel kapcsolatosan azonnal tájékoztatni fogunk, ahogy tőlünk telik. Kérjük legyenek türelemmel és kisérjék figyelemmel iskolánk facebook oldalát, valamint az iskola weboldalát. Minden szükséges információt igyekszünk időben, a lehető leggyorsabban az Önök rendelkezésére bocsátani.
Köszönjük megértésüket!
 
Varga Sándorné
intézményvezető

Vár a Deák 2020 / 2021. tanévre is!

Tájékoztatom az iskolánk iránt érdeklődő Kedves Szülőket, hogy a koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetre való tekintettel, az intézményben a nyilt tanítási órák és egyéb beiskolázási programok elmaradnak. Megértésüket köszönöm!

Varga Sándorné
intézményvezető

Hittan oktatása 2020 / 2021. tanév

A 2020 / 2021. tanévben megszervezésre kerülő Hittan oktatással kapcsolatosan, az Egyházak bemutatkozása iskolánkban 2020. március 12. csütörtökön 16.30 órakor lesz.

Magyar Katolikus Egyház
Jézus Szíve Egyházközség
6600 Szentes, Jókai utca 104
Képviselő: Zsadányi József plébános
Rózsa Renáta hitoktató

Magyarországi Református Egyház
Szentes – Felsőpárti Református Egyházközség
6600 Szentes, Jókai utca 71.
Képviselő: Gilicze Andrásné, református lelkész

Magyarországi Evangélikus Egyház
Szentesi Evangélikus Egyházközség
6600 Szentes, Páva utca 7.
Képviselő: Veres – Ravai Réka, evangélikus lelkész

Hit Gyülekezete
Képviselő: Pásztor Antal, lelkész

Kedves Szülők!
Kérjük, hogy a KRÉTA ELLENŐRZŐ
belépési azonosítókat
ne a KRÉTA belépési felületen át igényeljék,
hanem minden esetben
az osztályfőnöktől kérjék!
Köszönjük együttműködésüket!

E-NAPLÓ

Csengetési rend

1. óra:   8.00 – 8.45
2. óra:   9.00 – 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 10.55 – 11.40
5. óra: 11.50 – 12.35
6. óra: 12.45 – 13.30
7. óra: 13.40 – 14.25
8. óra: 14.30 – 15.15
9. óra: 15.15 – 16.00

Fabebook oldalunk